Závodní choreografie PROFI

POM POM

Soutěžní formace v kategorii pom - třásně je vhodná pro začátečníky i pokročilé děti, které se chtějí s nacvičenou choreografií účastnit soutěžní sezóny. 

Choreografie zahrnuje taneční prvky, flexibilitu, gymnastiku a základy tance a baletu. Náplní tréninku je taneční a pohybová průprava, lekce s třásněmi pom a základy baletu a gymnastiky. 

Povinností je účastnit se všech závodů (předem domluvených) v rozmezí březen-červen a také několika (opět vždy na pololetí předem daných) víkendových či prázdninových soustředění. Pod tuto kategorii také spadá povinnost účastnit se v případě postupu ME či MS a také všech domluvených akcí, vystoupení a soutěží navíc. 

Při zapojení do závodní choreografie profi je nutné také počítat s nákupem všech prvků nutných pro účast na závodech (kostým, boty, pomy, doplňky, …). 

V rámci běžného rozvrhu na sezónu se jedná o dvě lekce týdně. Je nutné však počítat s gymnastickou průpravou (kurz Gymnastika +) jako doporučovanou součástí této kategorie, víkendovými tréninky a povinnými akcemi nad rámec rozvrhu. 

 V případě časté neúčasti či nespolupráci na tréninku má trenér možnost kdykoli během roku dítě přeřadit děti do kurzů nesoutěžních.


3 300 Kč/pololetí

PONDĚLÍ TĚLOCVIČNA ZŠ A STŘEDA SOKOLOVNA 

(rozdělení dle věkových kategorií)